رسالت یا ماموریت انجمن

“إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ”
با توکل به پروردگار بخشنده و مهربان
انجمن صنفی مدرسان NLP و کوچینگ با نگاه آگاهی، رشد و شناخت انسانها به قدرت توانمندی، شهامت هدفمند بودن، باور به کشف استعدادها و ارزشهای درونی خود را یافتن؛ برای زندگی سالم، سعادتمند و متعالی به تاریخ بهمن ۹۸ در دفتر خاطرات ان ال پی و کوچینگ ایران ثبت شد که بتواند گامهای استواری جهت تربیت و تحصیل مدرسانی متخصص و متعهد با استانداردهای آموزشی جهانی بردارد تا با آموزش فراگیر و صحیح تکنیکهای ان ال پی و کوچینگ، چشم اندازی جدید به زندگی به روی انسانها گشوده شود و در این مسیر نیز با آموزش برقراری ارتباطات موثر و هنر رسیدن به موفقیت و کمال؛ انسانها توانمند شوند و با ایمان به خدا، شناخت و آگاهی به ارزشها، باورها و توانمندیهای خود حتی پزشک درون خود باشند (به منظور رفع استرس ها، ترس ها و افسردگی ها).
و چه ارزشمند است که با آرامش و به صلح درونی رسیدن، انسانها در ورای مرزها و فراتر از قومیت ها و فرهنگها و زبان، صلح و دوستی برقرار خواهند کرد ….
رسالت بزرگ ما، آموزش و حمایت صنفی، اخلاقی و ارتقا سطح علمی مدرسان این رشته است تا بستر مناسب به منظور آموزش بنیادین سرمایه های اجتماعی کشور عزیزمان فراهم کنیم که با تکیه بر آموزش مهارتهای فردی، تکنیک های تغییر در زندگی، تاب آوری و … با توان افزایی و دانش افزایی؛ انسانهایی خلاق، با اعتماد به نفس، با عزت نفس و توانمند و آگاه آموزش ببینند که خود در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه برای سلامت جسم و روان گام بردارند.
ارمغان این رسالت، تحکیم بنیان خانواده، آموزش و تربیت فرزندانی سالم، با نشاط و توانمند و نیز جوانان خلاق، کارآفرین و فعال برای کشور عزیزمان خواهد بود.
دانش خود شکوفایی و رشد شخصیت و بهبود رابطه بین فردی، موجب اعتلای سطح زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد
که خود از ابزارهای توسعه پایدار هر کشوری است.
رابطه ای مبتنی بر اصالت و صلح و صداقت، با ایمان به خداوند و باور به ارزش ها و توانمندیهای خود و ترسیم درست اهداف، شناخت هویت و رسیدن به معنویت برای رشد و تعالی انسانی، رسالت ما برای آموزش و آگاهی است.
“انجمن صنفی مدرسان NLP و کوچینگ”