هیئت مدیره انجمن ان ال پی و کوچینگ ایران

-

پرزیدنت ان ال پی و کوچینگ
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

لیلا مومنی

مشاور مدیریت استراتژیک
نایب رئیس انجمن

دکتر ناهید ساده

پزشک و ارشد روانشناسی مثبت گرا
عضو هیئت مدیره

دکتر علی عبدی جمایران

دکترای کارآفرینی سازمانی
دبیر انجمن

دکتر سپهر مظفری

بورد تخصصی دامپزشکی
بازرس انجمن

معصومه بابایی

مدرس دانشگاه
بازرس انجمن

محمود معظمی

عضو افتخاری انجمن

دکتر میثم بلباسی

دکترای تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی
عضو افتخاری انجمن

پروفسور حمیدرضا یوسفی از آلمان

روانشناس، روان درمانگر، استاد دانشگاه پتسدام
عضو افتخاری انجمن