راه‌های ارتباط با من
دکترمحمدممبینی Dr. Mohammad Mombeini

بیوگرافی:

سعدی علیه رحمة در کتاب سخن خود (گلستان) می فرماید در این دنیا اگر زمانی را غنیمت دانستی به رفع زنگار از قلب و روان خود بپرداز و در فرزانگی و خرد ورزی پویا و کوشا باش و من این راه را برای تو تسهیل می دهم همسفر راه تو هستم شاخصه های علمی : – بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره مدرسه کسب و کار نوآورانه های هوشمند AISC School – مدرس و ترینر بین المللی کوچینگ و عضو رسمی انجمن جهانی کوچینگ ICI – مدرس و ترینر بین المللی NLP و عضو رسمی انجمن جهانی IN-NLP – مدرس و ترینر منتورکوچینگ و عضو کنسولگری منتورینگ و کوچینگ اروپا EMCC – مدرس و ترینر بین المللی استاندارد تربیت مدرس کوچینگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ILO – دانش آموخته ACTP-PCC – International Coaching Federation-ICF – منتور و کوچ کسب و کار های نوپا و مدرس دوره بوم نوپای ناب برای Startup ها

گرایش و تخصص :

مقالات تالیف شده :

کاربر هیچ مقاله‌ای منتشر نکرده است.
قابل ذکر است صحت و راستی اطلاعات وارد شده بر عهده کاربر می باشد.