نیت مثبت

یکی از پیش فرض های ان ال پی می گوید: در هر رفتار، یک نیت مثبت وجود دارد آیا تا به حالا شده بخواهید رفتاری را در خود تغییر دهید ولی موفق به انجام آن نشده باشید؟ بسیاری از افراد سال های زیادی مبتلا به رفتار هایی هستند که مانع رشد و پیشرفت آن ها […]

نقشه همان سرزمین نیست

یکی از پیش فرض های ان ال پی می گوید: نقشه با واقعیت تفاوت دارد (the map is not territory). در واقع نقشه با حقیقت و سرزمینی حقیقی متفاوت است. این جمله اولین بار توسط Korizbaski، ریاضی دان لهستانی در سال ۱۹۳۳ در مجله ی Science and Sanity به چاپ رسید. این جمله بیان می […]

سلامت فکر از نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)

سلامت فکر از نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت فکر دارای پنج شاخص می باشد : ۱. قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران یعنی آیا من قابلیت ارتباط با دیگران را هماهنگ با موقعیت ها دارم یا خیر؟ به عنوان مثال اگر در محیطی قرار بگیرم که فرد عصبانی باشد آیا در آن شرایط […]