فارغ التحصیلان دوره ترینری

درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آورى چرخ نیلوفرى را بار دگر ورقی زده شد و در تابستان ۱۴۰۱ کتاب وزین و قطور تدریس NLP و کوچینگ با دنیایی از عشق و آرامش بسته شد. آری پس از ۷۰۰ ساعت تدریس پربار طبق استانداردهای انجمن ICI و دانشگاه برلین و مشارکت انجمن صنفی مدرسین […]